Ik kan geen klassen selecteren!

Dit probleem is enkel van toepassing voor middelbare scholen waar ze gebruik wensen te maken van facturatie per leerling.

Net zoals bij de andere gegevens op de kopiemachine, worden de klassen ook uit Smartschool gehaald, meer bepaald uit de module "Skore".

Geen klassen kunnen selecteren op het toestel, kan het gevolgd zijn van 2 mogelijkheden:
Probleem houdt aan? Contacteer ons via een ticket!